Viksfjord Brygge

Fritidsbebyggelse i Larvik

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Viksfjord Brygge AS

Beliggenhet

Viksfjord, Larvik

Areal

1850 m2 BRA

År

2014

Status

Reguleringsplan vedtatt

Planområdet ligger vakkert til ved Viksfjord med nærhet til Vikerøya. Eiendommen består i dag hovedsaklig av et forfallent, nedlagt fabrikkanlegg. Reguleringsforslaget legger opp til 26 leiligheter fordelt på 13 toetasjes bygninger. Intensjonen er å lage et hyggelig miljø for fritidsboliger med vekt på gode uteområder og tilpasning i fasadematerialer. Bygningene vil ha et neddempet, moderne uttrykk og gli godt inn i sine omgivelser. Bebyggelsen skal omkranses av mye vegetasjon. Langs vannkanten planlegges en bred, offentlig kystsone .

Foto: