Myrens Verksted

Nybygg og gjenbruk i bevaringsverdig miljø

Prosjekttype

Næring

Oppdragsgiver

Myren Eiendom AS

Beliggenhet

Sandakerveien 24, Oslo

Areal

20.680 m2 BRA

År

2002 (byggeprosjekt) 2016 (layout FHI)

Status

Ferdigstilt

Prosjektet er en realisering av kontorets vinnerutkast i forbindelse med et parallelloppdrag. Området ligger inne på et tidligere verkstedsområde i tilknytning til Akerselva. Tre nye kontorbygg ble oppført hvorav to er bygget inntil og på bevaringsverdige gamle verkstedshaller i tegl. Tilpassing til eksisterende bygg og miljø innebar store utfordringer. I tillegg til selve byggeprosjektet har kontoret også utarbeidet innredning og layoutforslag for flere av leietakerne.

Foto: