Kontorbygg i Vika

Planarbeid for kontorbygg og skulpturpark i Vika

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Reiten & Co

Beliggenhet

Vestbanealléen, Oslo

Areal

3,25 DA

År

2006

Status

Avsluttet

Utgangspunktet var en omregulering fra friområde til en kombinasjon av friområde og kontor. Tilrettelegging av en skulpturpark skulle kompensere for redusert friområde. P- anlegg er allerede etablert under terreng. Over dette er bygget hevet på søyler for å frigjøre areal under bygget. En dekomponeringen i tre hovedvolumer der det ene buer seg vekk fra nabobebyggelsen, bidrar til å trekke bevegelsen innover mot parken og knytter park og bygg ytterligere sammen.

Foto: