Fagerborggata

Påbygg på eksisterende boligblokk

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

Fredensborg Eiendomsselskap AS

Beliggenhet

Fagerborggata 16, Oslo

Areal

2.290m²

År

2015

Status

Ferdigstilt

Tiltaket består av et påbygg i to etasjer på eksisterende lavblokk. I tillegg omfatter det en generell oppgradering av fasader, eksisterende leiligheter, adkomstsituasjon og utearealer. Eksisterende bygning fra 1970- tallet ble oppført som hybelhus for sykepleiere og inneholder til sammen 24 små leiligheter. Påbygget inneholder 12 leiligheter, og tiltaket har etter gjennomføring til sammen 36 leiligheter. Alle leilighetene har store vindusfelt og privat balkong mot vest. Leilighetene i øverste etasje har adkomst til private takterrasser. 

Foto:
Tove Lauluten