Storåsveien

Tomannsbolig i Oslo

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Privat

Beliggenhet

Oslo

Areal

Ca. 140 m2 BYA

År

2018

Status

Vedtatt rammesøknad

To arealeffektive boenheter i en vertikaldelt tomannsbolig. Boligene består av 3 plan, hvorav det nederste ligger delvis inn i terrenget. Tomannsboligen ligger i et ferdig utbygget nabolag, og plasseringen på eiendommen er et resultat av nabolagets bebyggelsesstruktur. Begge boenheter har et åpentoppholdsareal på det midtre planet, boder og gjesterom nede, og soverom på det øverste planet.

Foto: