Storåsveien

Tomannsbolig i Oslo

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Privat

Beliggenhet

Ljan, Oslo kommune

Areal

Ca. 140 m2 BYA / % BYA ca. 21%

År

2018

Status

Under oppføring

To arealeffektive boenheter i en vertikaldelt tomannsbolig. Boligenebestår av 3 plan, hvorav det nederste ligger delvis inn i terrenget. Tomannsboligenligger i et ferdig utbygget nabolag, og plasseringen på eiendommen er etresultat av nabolagets bebyggelsesstruktur. Begge boenheter har et åpentoppholdsareal på det midtre planet, boder og gjesterom nede, og soverom på detøverste planet.

Foto: