Skogenbuen 14

Tilbygg til eksisterende tomannsbolig fra 1966

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Privat

Beliggenhet

Snarøya, Bærum

Areal

Tilbygg ca. 63 m2

År

2007

Status

Ferdigstilt

Tilbygg til eksisterende tomannsbolig fra 1966 med nytt kjøkken og spiseplass. Tilbygget er utført med tanke på at det ikke skal stenge for utsyn for eiendommene i nord, samt at det skal åpne seg mest mulig mot hagen slik at uterommet er en del av interiøret. Materialbruk og takform står i kontrast til eksisterende bygning. 

Foto: