Sannerkvartalet

Tilbygg og oppgradering av kvartal på Grünerløkka

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

Fredensborg Eiendomsselskap AS

Beliggenhet

Grünerløkka

Areal

Utnyttelse 272 % BRA

År

2017

Status

Pågående arbeid

Intensjonen bak prosjektet er å undersøke mulighet for å innpasse flere boliger i det eksisterende boligkvartalet. Eksisterende bebyggelse består av 156 to-roms leiligheter. Det foreslås 18 leiligheter i ny blokk i bakgård. I tillegg foreslås det mindre tilbygg på C19 og D40 mot Einar Tambarskjelves plass. Dette vil gi utvidelse av små leiligheter til leiligheter egnet for familier. Totalt vil ny bebyggelse gi en bedre variasjon i leilighetstyper og størrelser. Det planlegges en vesentlig oppgradering av bakgårdsarealet som en del av tiltaket. Nybyggene er tenkt kledd med klatrende grønne planter.

Foto:
Trifolia