Oksval Båthavn

Utvidelse av Oksval båthavn

Prosjekttype

Andre Prosjekter

Oppdragsgiver

Oksval båthavn AL

Beliggenhet

Oksval, Nesodden

Areal

År

2007

Status

Ferdigstilt

Grunnet økende etterspørsel etter båtplasser var det behov for en utvidelse av Oksval båthavn. Båthavnen ble utvidet med omkring 130 båtplasser, og har etter utvidelse kapasitet til cirka 240 båter. Parallelt med utvidelsen av båthavnen ble parkeringsplass mellom Oksvalveien og Edvardsvei opparbeidet.

Foto: