Myraløkka

Galleri, kafé og kontorer ved Akerselva.

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Myren Eiendom AS

Beliggenhet

Sandakerveien 24, Oslo

Areal

Utnyttelse 1500 m2 BRA

År

2013

Status

Reguleringsplan vedtatt

Planområdet ligger mellom Myraløkka parkdrag og Akerselva ved et belte av vegetasjon som skal bevares. Hensikten med planforslaget er å kunne erstatte eksisterende nedslitte lagerbygg med nytt kontorbygg kombinert med en utadrettet virksomhet, for eksempel kafè og/eller galleri. Samtidig har man til hensikt å rydde opp i uterommet og tilgjengeliggjøre dette for allmenheten. Planforslaget gir rom for et næringsbygg trukket mot nord og øst på tomten slik av grøntdraget kan videreføres over eiendommen og knytte seg opp mot elvebredden.

Foto: