Martina Hansens Hospital

Tilbygg til Martina Hansens Hospital

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Martina Hansens Hospital

Beliggenhet

Dønskiveien 8, Gjettum

Areal

26000 m2 BRA (utnyttelse)

År

2012

Status

Reguleringsplan vedtatt

Utgangspunktet for planforslaget er økt plassbehov for sykehuset. Planforslaget legger til rette for et nytt tilbygg på fem etasjer der utfordringene er å koordinere logistikken og funksjonene mellom nytt og gammelt bygg, samt ivareta bevaringsinteressene knyttet til eksisterende bygg. Den eldste delen av sykehuset er en vakker teglsteinsbygning fra 1936. Det nye tilbygget tilpasses det eksisterende bygget med material- og fargebruk, rytme og proporsjoner i et moderne uttrykk.

Foto: