Ladderudløkka

Boligområde med variasjon

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

i-Bolig AS

Beliggenhet

Råholt, Eidsvoll kommune

Areal

Utnyttelse 106 enheter/BYA ca. 40%

År

Pågående

Status

Første byggetrinn under oppføring

Prosjektet startet som et parallelloppdrag med hensikt å utvikle eiendommen med en miks av rekkehus og leiligheter. Vinnerforslaget skulle danne utgangspunkt for detaljreguleringen, som utføres av et annet firma. Intensjonen har vært å skape et boligområde med tydelig identitet, og med samhold og fellesskap innenfor et samlet boligområde. Med dette som utgangspunkt, er det lagt opp til fysisk og sosial variasjon ved at rekkehus og leiligheter i stor grad blandes. Bebyggelsen orienterer seg mot fire grønne lunger med hver sin karakter, som igjen knyttes sammen av grønne årer.

Foto:
Goldbox (3D-illustrasjoner)