Kontorer Klingenberggården

Rehabilitering og ombygging av to eksisterende næringsbygg til kontorer.

Prosjekttype

Næring

Oppdragsgiver

Kontorbedriften Oslo KF

Beliggenhet

Olav V’s gate 4 og Fridtjof Nansens pl 3, Oslo

Areal

6150 m² BRA

År

2003

Status

Ferdigstilt

Prosjektet er en rehabilitering og ombygging av to eksisterende næringsbygg til kontorer. Alt av innvendige vegger, skjørt og tekniske anlegg ble revet, og erstattet av nye konstruksjoner. For øvrig ble inngangspartiene til begge byggene ombygget og oppgradert. Kontoret bisto også med layout og interiørdesign for de forskjellige leietakere. Den buede formen på eksisterende bygningsmasse ga føringer for organiseringen og bidro til å gi karakter til interiøret der bl.a. flere av møterommene har fått en særegen form.

Foto:
Derlick Arkitekter