Inkognitogaten

Nybygg i tilknytning til eksisterende, bevaringsverdig bebyggelse.

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

Inkognitogaten 33 ANS

Beliggenhet

Inkognitogaten 33, Oslo

Areal

T-BRA 16.000 m²

År

2008

Status

Ferdigstilt

Utgangspunktet var en omregulering med hensikt å tilrettelegge for mulig nybygg i tilknytning til eksisterende bevaringverdige hovedbygning. Hovedutfordringene var byggehøyder og utnyttelsesgrad sett i sammenheng med et etablert sentrumsområde med bevaringsinteresser. For øvrig ga et begrenset tomteareal sterke føringer for bygningens geometri. Forslaget la til rette for om lag 30 små byleiligheter med underjordisk p-anlegg.

Foto:
Tove Lauluten