Heia Barnehage

Barnehage med 8 avdelinger for til sammen 192 barn og 38 ansatte.

Prosjekttype

Omsorg/Undervisning

Oppdragsgiver

Nesodden kommune

Beliggenhet

Kapellveien, Nesodden

Areal

1830 m2 BRA

År

2012

Status

Ferdigstilt

Derlick Arkitekter AS ble kontrahert av Skanska Norge AS som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende i byggefasen for oppføring av barnehagen. Barnehagen er prosjektert med 8 avdelinger for til sammen 192 barn og 38 ansatte. Barnehagen er tilrettelagt for barn med funksjonshemninger og har bl.a. eget treningsrom.

Foto: