Entréen

Boliger i en ny bydel i Lørenskog

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

JM Norge AS

Beliggenhet

Losbyveien 1, Lørenskog

Areal

2.338 m² BYA (BT 2-3)

År

Pågående

Status

Under oppføring

Boligprosjektet Entreen er en del av reguleringsplanen Skårer Syd som vil skape en helt ny bydel på Lørenskog. Byggetrinn 1 er under oppføring med Halvorsen og Reine AS som arkitekter. Derlick Arkitekter har laget en mulighetsstudie for byggetrinn 2-5 som ligger på hver side av det planlagte, sentrale gatetunet.

Rammesøknad for byggetrinn 2-3 er innsendt. Disse byggetrinnene har totalt 172 leiligheter. Sammen med reguleringsplanen foreligger en formingsveileder som skal ivaretas i hvert prosjekt. Det er lagt vekt på gode fellesløsninger i prosjektet i form av gode, soneinndelte uteområder, takterrasser samt fellesrom i underetasjen mot Gamleveien førstetasjene. I tillegg er det næringslokaler mot det planlagte gatetunet og Gamleveien Losbyveien.

I samsvar med føringer i reguleringsplanen er det lagt vekt på variasjon og visuell oppdeling av volumene. Det har vært en ambisjon å gi prosjektet en varm farge- og materialpalett ved bruk av rødlig tegl kombinert med ubehandlet tre og grønne vindusinnfatninger. 

Foto:
Diakrit (3D-illustarsjoner)