Margretes vei

Enebolig med to fløyer og beskyttet uteareal

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Privat

Beliggenhet

Nesøya, Asker kommune

Areal

Ca. 440 m2 BRA

År

2017

Status

Rammetillatelse gitt

Ny enebolig på ubebygd tomt. Boligen er lagt i en vinkel, delvis inn i terrenget slik at det etableres et beskyttet uteareal på terreng mellom bolig og kolle i bakkant av eiendommen. Boligen består av to fløyer, hvorav den ene inneholder oppholdsrom, samt hovedsoverom og den andre er en ren soveromsfløy. Vertikalkommunikasjon er plassert i møtet mellom de to fløyene. Oppholdsrommene er organisert i et sammenhengende, åpent rom med peis og våtromskjerne som romdelere. Boligen har et moderne, renskåret uttrykk med knappe detaljer.

Foto: