Brumlebassen Barnehage

Innredning av barnehage i første etasje av enebolig, tilbygg med nytt inngangsparti og toalett/bad

Prosjekttype

Omsorg/Undervisning

Oppdragsgiver

Brumlebassen Barnehage AS

Beliggenhet

Simensbråtveien 25b, Oslo

Areal

ca 150m²

År

2014

Status

Ferdigstilt

Innredning av barnehage i første etasje av enebolig, inkludert tilbygg med nytt inngangsparti og toalett/bad (2005-2006). Bruksendring og utvidelse ble rammegodkjent i 2013. Barnehagen er i dag en to-avdelings spesialbarnehage for barn med astma- og allergiplager. Etter utvidelse vil barnehagen ha tre avdelinger.

Foto:
Tove Lauluten