Boliger Skarnes

Utbygging av leilighetsblokker langs Glommas elvebredd

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Center Holding AS

Beliggenhet

2101 Skarnes, Sør-Odal Kommune

Areal

11,2 DA

År

2006

Status

Innsendt planforespørsel

Utgangspunktet var en tilrettelegging for utbygging av leilighetsblokker på samme tomt som eksisterende kjøpesenter. Leilighetene er lagt langs Glommas elvebredd over nytt parkeringsanlegg.  Opparbeidelse av nærområdet, inkludert ny elvepromenade langs Glomma, er en viktig del av prosjektet. For å skape en myk og variert profil mot elven er volumene dekomponert i ulike høyder med til dels utskutte bygningsdeler. Til sammen legger forslaget til rette for 64 leiligheter, alle tosidige med lysinnslipp for morgensolen i øst og balkonger mot kveldssolen og utsikten over Glomma i vest.

Foto: