Boliger Kongslia

130 leiligheter i blokkbebyggelse, 36 boenheter i tomannsboliger og rekkehus samt p-anlegg

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Kongslia AS

Beliggenhet

Busterud, Ski kommune

Areal

ca 17.800 m² BRA

År

2006

Status

Regulering vedtatt

Utgangspunktet var et bratt planområde der utfordringen var å legge til rette for en bygningstypologi som minimaliserer terrenginngrepene samtidig som den tilrettelegger for best mulig bokvaliteter. Hovedtyngden av bebyggelsen er langsgående blokker som ligger tilbaketrukket fra  skråningen slik at det etableres tosidige leiligheter samtidig som man naturlig oppnår et planert fellesareal i bakkant. I tillegg til 130 leiligheter i blokkbebyggelse legges det til rette for 36 boenheter i tomannsboliger og rekkehus samt p-anlegg under terreng.

Foto: