Batteriveien 20

Leiligheter i Drøbak

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Hellvik Hus Follo AS

Beliggenhet

Batteriveien 20, Drøbak

Areal

Utnyttelse 775 m2 BRA + garasje/boder

År

2017

Status

Planforslag innsendt

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av et mindre leilighetsbygg med 5 leiligheter. Bilatkomst til felles garasje under terreng skjer fra Batteriveien. På taket av garasjen anlegges felles uteoppholdsareal. Planforslaget vektlegger høy kvalitet i arkitektonisk utforming og løsninger. Gitt at eiendommen ligger i et område angitt med hensynssone eksponerte åssider i kommuneplanen, er det lagt vekt på å etablere et bygg med skala, proporsjoner og materialbruk godt tilpasset omgivelsene. Materialbruken er tenkt som en kombinasjon av tre, betong og glass. 

Foto: