Skanska vant oppdraget om å realisere Heia barnehage i 2010 i en konkurranse utlyst av byggherre Nesodden kommune. Konkurransen besto av å levere et totalenterprise-tilbud. Det vil si en «pakke» som omfattet både prosjekteringen og selve oppføringen av bygget. De ba i den forbindelse Derlick Arkitekter AS om bistand i prosjektet.  

DETALJERTE KRAV 

«Vi vant basert på en veldig detaljert kravspesifikasjon,» sier Rudshaug. «Spesielt på det tekniske.» Han forteller at det fra entreprenørens ståsted generelt er krevende med totalenterpriser som er detaljbeskrevet. Det medfører i praksis at entreprenøren påtar seg et fullstendig funksjonsansvar for bygningen samtidig som man har begrenset mulighet til å kontrollere alle detaljer. Og det er som kjent der djevlene lurer.

«Jeg merker at det blir stadig mer komplisert for arkitektene å tegne riktig når det skal tas mange hensyn, spesielt til brann og lyd»

«Det betyr at hvis det er gjort feil i prosjekteringen så skal entreprenøren likevel levere et feilfritt anlegg. Satt på spissen må man kanskje levere en løsning ingen egentlig ønsker fordi det står i kontrakten. Forutsetninger og tanker man hadde i utgangspunktet kan vise seg å slå beina under hverandre i etterkant. Da har man en diskusjon med byggherre, gjerne om kostnader, siden man ofte er nødt til å gå for en dyrere løsning.»

Når Rudshaug skal beskrive den konkrete prosessen med Heia barnehage sier han at det var «mange beslutninger og diskusjoner underveis, det var kanskje den største utfordringen, men ellers gikk det greit.»

MÅ HA KUNNSKAP OM MANGE FAG 

Rudshaug forteller videre at slike prosjekter også medfører «…ganske sammensatte krav til arkitektene. En arkitekt i dagens marked må ha kunnskap om mange fag. Jeg merker at det blir stadig mer komplisert for arkitektene å tegne riktig når det skal tas mange hensyn, spesielt til brann og lyd.»

«Ofte kommer det også inn tekniske krav som gjør at bygningsfysikken kan bli påvirket. På Heia barnehage var det å få plass til tekniske installasjoner en utfordring siden dimensjonene på dem i mange tilfeller ikke var klarlagt på forhånd.»

«En arkitekt må være tverrfaglig,» slår Rudshaug fast. «De må for eksempel kunne lese seg gjennom en lydrapport og tegne i forhold til den, og det kan være komplisert.»

«Jeg opplever at mange arkitekter er veldig opptatt av uttrykk og fasader og hvordan ting skal se ut, og det er ikke alltid så lett å forene med detaljerte tekniske spesifikasjoner. Så det gjelder å være kreativ og finne løsninger som forener både estetiske og tekniske hensyn, og der var Derlick Arkitekter veldig flinke.»

«Det gjelder å være kreativ og finne løsninger som forener både estetiske og tekniske hensyn og der var Derlick Arkitekter veldig flinke»

VILJE OG EVNE TIL SAMARBEID 

Rudshaug trekker frem viljen og evnen til samarbeid som en av de viktigste kvalitetene ved en arkitekt. «Jeg har stor forståelse for at en arkitekt har ønske om - og ansvar for - å ivareta estetikken, men det er så veldig mye mer som skal til i et prosjekt. Og ikke bare økonomi som vi entreprenører er kjent for å fokusere på, men rent praktiske løsninger.»

«Det dreier seg om å forstå helheten i prosjektet og alle de involvertes forutsetninger og synspunkter. Det er en del av fremtiden for arkitekter at de må ha enda større tverrfaglig forståelse.»

«Det dreier seg om å forstå helheten i prosjektet og alle de involvertes forutsetninger og synspunkter»

HI-TECH BARNEHAGE 

Etter ca 12 måneders byggetid sto Heia barnehage ferdig sommeren 2012.

Barnehagen har 8 avdelinger og er usedvanlig godt utstyrt med blant annet heis mellom etasjene og en rekke spesielle farger og interiørløsninger, inkludert gymsal og sanserom. Den har i tillegg et veldig flott fellesareal og uteareal. Et eget rom er utstyrt med takheiser og annet utstyr for barn med spesielle behov.  

Bygget er også teknisk avansert med miljøvennlig jordvarme, varme i alle gulv og overvåkningsanlegg som overvåker alle tekniske funksjoner. Ventilasjon, gulvvarme og alarmanlegg kan dermed fjernstyres av kommunen ved behov.

I skrivende stund er det omtrent tre år siden barnehagen ble tatt i bruk og det er har vært meldt om svært få feil og reklamasjoner. Så til tross for at prosjektet var økonomisk utfordrende gleder Rudshaug seg over det ferdige bygget som både kvalitetsmessig og estetisk holder høyt nivå.